Informatie EBP-Leiderschap & Werkklimaat vragenlijst

Bedankt voor uw interesse in ons onderzoek. Voordat u de vragenlijst invult, leggen wij graag uit wat wij onderzoeken en op welke manier wij uw gegevens hierbij zullen gaan gebruiken.

Mocht u na het lezen van deze informatie vragen of opmerkingen hebben, dan kunt u contact opnemen met Peter Hoegen, docent-onderzoeker via pa.hoegen@avans.nl of telefonisch via 06-10222362.

EBP-leiderschap & werkklimaat

Evidence-based practice (EBP) is een stapsgewijs proces om kennis en argumenten van mensen (patiënten en professionals) en de wetenschap met elkaar te combineren om de zorgverlening aan mensen zo goed mogelijk te maken. Met EBP-leiderschap wordt in deze vragenlijst de stimulans vanuit de leidinggevende bedoeld, die het dichtst bij uw eigen functie staat. Met EBP-werkklimaat worden uw werkgever, de organisatie en het team waarin u werkt bedoeld.

Het onderzoek

Met dit onderzoek worden drie doelstellingen nagestreefd;

  • het vertalen naar het Nederlands en aanpassen aan de Nederlandse situatie van de twee Engelstalige vragenlijsten,
  • het onderzoeken van de validiteit en betrouwbaarheid van dit meetinstrument in een groter promotieonderzoek,
  • het in kaart brengen van de situatie van leiderschap en werkklimaat, zoals die voor verpleegkundigen in een zorginstelling van invloed zijn op het ondernemen van de stappen die EBP mogelijk maken.

De vragenlijst

De vragenlijst bestaat uit vier onderdelen, die allemaal op het scherm komen op het moment dat u de vragenlijst opent.

  1. Achtergrondgegevens
  2. EBP-leiderschap schaal (10 vragen)
  3. EBP-werkklimaat schaal (8 vragen)
  4. Aanvullende vragen over EBP-leiderschap & werkklimaat (4 vragen)

Uw deelname in het onderzoek

U bent vanuit uw functie als verpleegkundige of rol als student-verpleegkunde (of beiden) gevraagd om deze vragenlijst in te vullen. Het kan zijn dat u eerder ook gevraagd bent om deze vragenlijst in te vullen. Dat klopt. Eén van de onderzoeksvragen betreft het (eventueel) kunnen registreren van een verandering met deze twee instrumenten.

Met het invullen van de vragenlijst geeft u ons toestemming om deze gegevens geanonimiseerd te gebruiken voor onderzoek naar deze vragenlijsten en de situatie van ebp-leiderschap en ebp-werkklimaat. Rapportages en andere uitspraken op basis van de verzamelde gegevens zullen nooit te herleiden zijn naar (uw) individuele antwoorden.

Het invullen van de vragenlijst doet u geheel op vrijwillige basis. Dat betekent dat u uw deelname aan het onderzoek altijd en zonder opgaaf van reden kunt beeindigen. Het beeindigen van uw deelname heeft geen consequenties voor uzelf, uw werk of studie. Als veel deelnemers echter stoppen met hun deelname, kan een aantal onderdelen van het onderzoek minder goed uitgevoerd worden.

Wanneer u uw deelname aan het onderzoek beëindigt, is het maar op beperkte schaal mogelijk om eerder gegeven antwoorden uit het onderzoek te verwijderen. Dit omdat de gegevens uit deze vragenlijsten volledig los van uw persoonsgegevens geregistreerd worden en dus direct na het invullen van de vragenlijst niet meer naar uw persoon te herleiden zijn.

Voor meer informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens en de antwoorden die u geeft als u de vragenlijst invult, kunt u hier terecht.