Evidence-based Practice

“Evidence-based practice (EBP) is het gezamenlijk, wederzijds geïnformeerd nemen van beslissingen in zorgsituaties, gebaseerd op gewogen argumenten vanuit kennis, waarden en voorkeuren en omstandigheden van patiënten en de beste, meest actuele wetenschappelijke en professionele inzichten, resulterend in kosteneffectieve zorg en betere resultaten voor individuele patiënten”.