Beoordelen van onderzoek

Wanneer je artikelen hebt gevonden die mogelijk een (deel van het) antwoord geven op jouw vraag, ga je de kwaliteit daarvan beoordelen. De wijze waarop de auteurs hun onderzoek hebben gerapporteerd beïnvloedt de kwaliteit van het artikel. Voor houvast bij de beoordeling van onderzoeksartikelen zijn door verschillende organisaties criteria opgesteld en controle lijsten gemaakt.

De eerste is eigenlijk géén lijst voor het beoordelen van een artikel. Voordat je op zoek gaat naar onderzoeksartikelen kan het heel handig zijn om na te gaan wat er in de meest recente, goede richtlijn staat over jouw onderwerp. Of een richtlijn goed is, kun je bepalen met een speciaal instrument.

In het Nederlands Tijdschrift voor EBP (NTvEBP, sinds begin 2018 samengegaan met TVZ) is een serie artikelen verschenen als toolbox voor het beoordelen van wetenschappelijke publicaties. In die artikelen wordt gebruik gemaakt van de Nederlandstalige formulieren van Cochrane Netherlands. Er bestaan echter ook andere goede lijsten om onderzoeksartikelen te beoordelen.

Beoordelen van verschillende onderzoeksmethoden apart;

Beoordelen van verschillende onderzoeksmethoden met één methodiek;

Duiden van het niveau van de evidence;