Internationale consensus over kerncompetenties voor EBP

Evidence-based practice (EBP) is één van de processen die nodig zijn om de best mogelijke zorg te kunnen verlenen. Daarover zijn de meeste zorgverleners het al een tijdje eens. Het gaat dan om het gezamenlijk maken van met goede argumenten onderbouwde keuzes in de zorg. Die argumenten komen vanuit wetenschap, uit kennis en ervaring van professionals en patiënten en de waarden en voorkeuren van die laatsten. Van professionals die de schakels tussen zorg en wetenschap zijn, wordt verwacht dat zij wetenschappelijke kennis kunnen beoordelen en vertalen naar informatie waarmee patiënten hun eigen kennis, ervaring en voorkeuren kunnen vergelijken. Zorgprofessionals moeten dan ook specifieke kennis hebben van en vaardigheden beheersen in het EBP-proces.

Full-text artikelen vinden

Zoeken van relevante titels is één, het verkrijgen van de volledige artikelteksten is soms ook een hele klus. Steeds meer uitgevers bieden de mogelijkheid aan om artikelen “open access”, dus zonder kosten voor de lezer beschikbaar te maken. Als je zonder login snel en legaal bij open access artikelen wil […]

Students 4 Best Evidence

Een internationaal netwerk van studenten in de zorg, waaronder geneeskunde en verpleegkunde studenten, heeft hun passie voor leren over Evidence-based Healthcare (EBHC) gebundeld. Op hun website (students4bestevidence.net/ ) tref je blogs en andere korte artikelen aan over evidence-based practice, onderzoek en daaraan gerelateerde onderwerpen.

TeachingEBHC.org

Onderwijs rond EBP ontwikkelen?

Op de website TeachingEBHC.org wordt gewerkt aan een databank met gratis beschikbaar materiaal voor mensen die onderwijs (gaan) verzorgen of ontwikkelen over evidence-based practice (EBP) in de gezondheidszorg (evidence-based healthcare, EBHC). De databank bevat materiaal om lessen mee vorm te geven zoals tools en voorbeelden die je kunt gebruiken om […]

Toolbox EBP gestart

Welkom op ToolboxEBP.nl. Het URL zegt eigenlijk alles; een verzameling van handige en leuke instrumenten, materialen en tips om evidence-based practice (EBP) handen en voeten te geven. Er bestaat al een heleboel vrij beschikbaar Engelstalig materiaal maar nog een stuk minder (vrij beschikbaar) Nederlandstalige materialen. Ook kan het een hele […]