Daily Archives: 10 January 2020

1 post

Internationale consensus over kerncompetenties voor EBP

Evidence-based practice (EBP) is één van de processen die nodig zijn om de best mogelijke zorg te kunnen verlenen. Daarover zijn de meeste zorgverleners het al een tijdje eens. Het gaat dan om het gezamenlijk maken van met goede argumenten onderbouwde keuzes in de zorg. Die argumenten komen vanuit wetenschap, uit kennis en ervaring van professionals en patiënten en de waarden en voorkeuren van die laatsten. Van professionals die de schakels tussen zorg en wetenschap zijn, wordt verwacht dat zij wetenschappelijke kennis kunnen beoordelen en vertalen naar informatie waarmee patiënten hun eigen kennis, ervaring en voorkeuren kunnen vergelijken. Zorgprofessionals moeten dan ook specifieke kennis hebben van en vaardigheden beheersen in het EBP-proces.