Bias: uitleg en preventie

Op CatalogOfBias.org vind je een overzicht van heel veel verschillende soorten bias. De website is opgezet en wordt onderhouden door het Centre for Evidence-based Medicine (CEBM) in Oxford.

Bias is de vertekening van de uitkomsten van (wetenschappelijk) onderzoek door fouten in het onderzoeksdesign, de interpretatie van data, rapportage of publicatie van wetenschappelijk onderzoek. Verschillende van deze fouten hebben een specifieke aanduiding gekregen. Onderzoekers van het CEBM hebben bij veel van deze specifieke fouten gedefinieerd wat hiermee precies bedoeld wordt en er een voorbeeld bij gezocht. Ook wordt bij de meeste biases aangegeven wat onderzoekers er preventief aan kunnen doen.

In de EBP-stap ‘beoordeel’ (appraise) kijk je naar het risico dat bias is opgetreden in het onderzoek. Dit doe je aan de hand van beoordelingsformulieren zoals die van Joanna Briggs Institute, Cochrane of CEBM waarin belangrijke onderdelen van de verschillende onderzoeksdesigns aan bod komen.

via: CatalogOfBias.org
via: CatalogOfBias.org