TeachingEBHC.org

Onderwijs rond EBP ontwikkelen?

Op de website TeachingEBHC.org wordt gewerkt aan een databank met gratis beschikbaar materiaal voor mensen die onderwijs (gaan) verzorgen of ontwikkelen over evidence-based practice (EBP) in de gezondheidszorg (evidence-based healthcare, EBHC).

TeachingEBHC.org

De databank bevat materiaal om lessen mee vorm te geven zoals tools en voorbeelden die je kunt gebruiken om lastigere concepten uit te leggen. Momenteel (september 2019) omvat de databank 595 items, verdeeld over de vijf stappen van EBP én over het waarom van EBP.

TeachingEBHC.org

Deelnemers kunnen zelf materiaal toevoegen en kunnen door de organisatie uitgenodigd worden om de materialen in de database te controleren en testen. De meeste teksten, video’s en minicolleges (filmpjes met tekst en dia’s) zijn in het Engels beschikbaar en dienen vooral ter inspiratie voor docenten. Eén filmpje is in meerdere talen beschikbaar; over gerandomiseerde klinische studies.

Introduction to clinical trials (via https://teachingebhc.org/)