Stappen EBP

Vijf, zes of acht stappen…

Het proces van evidence-based practice (EBP) wordt veelal omschreven in een vijftal stappen; Ask, Acquire, Appraise, Apply en Assess. Hoewel deze vijf stappen het proces prima weergeven en over de inhoud consensus bestaat, wordt in deze toolbox een drietal stappen toegevoegd. Dit omdat de vijf A’s niet precies de inhoud van de vijf stappen omschrijven.

Voorafgaand aan de oorspronkelijk eerste stap, “Ask”, wordt bij  “Observe” stil gestaan bij het waarnemen van onzekerheden in de zorgverlening. Daarnaast wordt in die stap gekeken naar de relevantie van een mogelijk onderwerp om het EBP traject verder mee te doorlopen. Ter verduidelijking van de stap “Appraise” wordt hierna de stap “Align” (“Stem af”) ingevoegd. Dit om duidelijk te maken dat die afstemming, die onderdeel is van de beoordeling van evidence ook daar plaats vindt. Tot slot is een laatste stap ingevoegd, als onderdeel van de evaluatie, de verspreiding van het uitgevoerde werk onder collega’s. Het delen van bevindingen uit EBP projecten maakt dat professionals van elkaars werk leren, hierop feedback kunnen vragen en geven en er minder dubbel werk wordt gedaan.

Elk van de acht stappen wordt kort toegelicht. In deze toolbox vind je (op termijn) ook bij elke stap handige hulpmiddelen en tips waarmee je de stap echt kunt zetten.

I. Vertaling van een onzekerheid in een te beantwoorden vraag

Verbeteren van zorg vraagt om een kritische, onderzoekende blik. In de stap ‘observeer’ kijk je naar de zorgverlening zoals die vorm gegeven wordt. Je neemt waar met welke bedoeling zorg verleend wordt en herkent situaties waarbij niet zeker is óf die verleende zorg de beste weg naar het doel is. Soms realiseer je je dat je geen sluitend antwoord hebt op een vraag van iemand aan wie jij zorg verleent, een collega of een leerling.

In deze stap formuleer je uiteindelijk het verhaal met daarin de context van de zorgverlening en de onzekerheid daarin. Van hieruit ga je in de volgende stap één of enkele gestructureerde vragen opstellen.

[lees meer]

Als uit het verhaal duidelijk is wat de context van en de onzekerheid in de zorgverlening is, kun je een gestructureerde, beantwoordbare vraag opstellen.

Een vraag is ‘beantwoordbaar’ als een vraag gericht is op waarneembare zaken en als het antwoord gegeven kan worden op basis van kennis, ervaring of voorkeuren. 

Om een vraag te formuleren maak je gebruik van een structuur, een formule. Twee van deze formules zijn de DDO en de PICO-structuur. De DDO is de basisvorm van elke onderzoeksvraag en bevat;

  • DOMEIN
  • DETERMINANTEN
  • OUTCOME

De PICO is de meest bekende structuur. Deze bevat de elementen;

  • PATIENT / PROBLEM – patiënt
  • INTERVENTION – interventie
  • COMPARISON – vergelijk
  • OUTCOME – uitkomst

[lees meer]

II. Systematisch zoeken en verzamelen van de beste, beschikbare kennis;

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed non risus. Suspendisse lectus tortor, dignissim sit amet, adipiscing nec, ultricies sed, dolor.

III. Kritische beoordeling van de verzamelde kennis op validiteit, relevantie en toepasbaarheid;

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed non risus. Suspendisse lectus tortor, dignissim sit amet, adipiscing nec, ultricies sed, dolor.

IV. Toepassing van positief beoordeelde kennis in de uitvoering van zorg

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed non risus. Suspendisse lectus tortor, dignissim sit amet, adipiscing nec, ultricies sed, dolor.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed non risus. Suspendisse lectus tortor, dignissim sit amet, adipiscing nec, ultricies sed, dolor.

V. Evaluatie van proces en uitkomst

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed non risus. Suspendisse lectus tortor, dignissim sit amet, adipiscing nec, ultricies sed, dolor.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed non risus. Suspendisse lectus tortor, dignissim sit amet, adipiscing nec, ultricies sed, dolor.

Literatuur

Dawes, M., Summerskill, W., Glasziou, P., Cartabellotta, A., Martin, J., Hopayian, K., . . . Osborne, J. (2005). Sicily statement on evidence-based practice. BMC Med Educ, 5(1), 1. doi:10.1186/1472-6920-5-1
Tilson, J. K., Kaplan, S. L., Harris, J. L., Hutchinson, A., Ilic, D., Niederman, R., . . . Zwolsman, S. E. (2011). Sicily statement on classification and development of evidence-based practice learning assessment tools. BMC Med Educ, 11, 78. doi:10.1186/1472-6920-11-78